Laudă și închinare

 

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că alături de predicare și rugăciune, cântarea de lauda este una dintre cele mai importante componente ale slujirii noastre.

Pavel, în Efeseni 5:19, ne îndeamnă: „Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.”

În cartea Faptele Apostolilor, descriind activitatea bisericii primare, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că : „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. […] Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod.” (Faptele Apostolilor 2:42, 47a)

Înțelegând acest principiu scriptural, departamentul de laudă și închinare din cadrul bisericii noastre se focalizează spre a crea cadrul cel mai potrivit ÎNCHINĂRII!

Astfel, în cadrul serviciilor publice, acordăm o mare importanță cântării de laudă pentru a conduce biserica într-o închinare autentică care să zidească, să însuflețească și să pregătească inimile pentru întâlnirea cu Domnul.

Suntem Biserica lui Cristos și ne adunăm pentru a ne închina „în duh și-n adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl” (Ioan 4:23).

De aceea, considerăm foarte important ca închinarea să pornească din adâncul inimii, cu un sentiment profund de dragoste și recunoștință pentru Dumnezeu, printr-o exprimare și manifestare spirituale și decente.

Prin toată slujirea noastră, nu facem altceva decât să căutăm glorificarea lui Dumnezeu, crearea unei atmosfere care să faciliteze manifestarea prezenței Sale, iar biserica să fie zidită sufletește.

Cu dorința de a duce la îndeplinire acest obiectiv, am căutat să avem diversitate în slujirea prin laudă și închinare, astfel că în cadrul slujbelor noastre avem:

  • echipe care ne conduc în închinare
  • corul bisericii
  • fanfara bisericii
  • corul de copii – slujire ocazională
  • grupuri diverse – slujire ocazională
  • cântări solo

Înțelegând că lauda și închinarea nu este doar pentru un grup restrâns de slujitori, ci pentru toți credincioșii, vă invităm să participați alături de noi la slujbele bisericii și să vă închinați împreună cu noi, pentru că „oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă.” (Psalmul 111:1).

Viziune

Viziunea acestui departament este ridicarea unei generații de închinători relevantă pentru biserica locală, pentru orașul și națiunea aceasta, care, înțelegând vremurile actuale, să îi conducă pe oameni în prezența manifestată a lui Dumnezeu, ajutându-i să se alinieze la voia Lui.

Noi credem că închinarea este un mod de viață, expresia unei relații de părtășie cu Mântuitorul, ce se materializează prin totalitatea acțiunilor, faptelor, vorbelor și a gândurilor care Îl slăvesc, Îl înalță și Îl glorifică pe Dumnezeu, raportat la voia Lui.

Dorim sa formăm închinători care se închină Tatălui în duh și-n adevăr, care trăiesc în intimitate cu Dumnezeu, crescând în maturitate spirituală.

Avem drept obiectiv glorificarea lui Dumnezeu, crearea unui cadru spiritual adecvat pentru manifestarea prezenței Lui, creșterea spirituală a membrilor bisericii noastre, zidirea sufletească a bisericii și câștigarea celor nemântuiți pentru Cristos.

Echipă

Deac Dani

Tothăzan Abel Vinicius

Fetiță Rareș

Implicare

Vă așteptăm să vă implicați în slujirea bisericii la grupuri de laudă și închinare, să vă alăturați grupului de instrumentiști, slujirea în corul Bisericii, în fanfară și la grupele de tineri.

„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.” (Luca 10:2)