Dumnezeu a spus: Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta” (Deuteronom 15:10-11)

Departamentul social se ocupă de sprijinul material al celor în nevoi. Acest sprijin va fi oferit după caz și după o analiză atentă a situație materiale, fie că e vorba de o persoană sau de o familie. Activitatea se adresează cu prioritate văduvelor, orfanilor și situațiilor speciale care apar în mod accidental în dreptul unei persoane sau familii.

De asemenea, stăm la îndemâna membrilor bisericii noastre cu rugăciune și cu sfat în ceea ce privește buna gestionare a bunurilor în familie după învățătura potrivit căreia din ceea ce dăruiește Dumnezeu avem datoria de a sprijini pe alții în situații speciale.

Cu ocazia acestor lucruri, îndemnăm pe toți frații și surorile la pocăință, la viața sfântă și după voia lui Dumnezeu, știind că numai Dumnezeu îngrijește de nevoile noastre ale tuturor.

Cu ajutorul lui Dumnezeu ne angajăm ca și în viitor, cât ne va sprijini Domnul, să continuăm această lucrare benefică multor persoane.

ECHIPĂ

Crișan Gheorghe

responsabil

grupul de tineri pentru vizitarea familiilor cu bolnavi

(coordonat de Andrei Crișan)
colaboratori

IMPLICARE

Cei ce au pe inimă lucrarea conform versetului 16 din cartea Evrei capitolul 13 “ să nu daţi uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” se pot implica sub diferite forme în funcție de nevoile existente.

Date de contact

Email: socialbiserica1@gmail.com
Formular de contact